Công Ty

Mục Tiêu

Công Nghệ

Tự tổ chức sản xuất thi công, công trình bằng công nghệ tiên tiến.

Đầu Tư

Tổ chức và tập hợp thành nhóm công ty có “thương hiệu” hoạt động trong  lĩnh vực: Đầu tư Xây dựng Công trình.

Số Liệu

Mục tiêu của Công ty TNHH Đồng Thuận Hà: 1000 tỷ đồng Vốn; 10.000 Cán bộ công nhân viên; 5000 tỷ Doanh thu trước năm 2030.

Nhân Sự

Tổng nhân sự hiện có

292 người

0
Trình độ đại học
0
Công nhân kỹ thuật
0
Lao động phổ thông

Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo điều hành
Phòng Tài chính - Kế toán
Phòng Kỹ thuật
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch
Đội Thi Công

Hình Ảnh

Tài Sản của Công Ty

Liên hệ với chúng tôi?