Dịch Vụ

Dịch vụ

Các ngành nghề kinh doanh chính

Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng về chất lượng và tiến độ các công trình lớn nhỏ với giá thành hợp lý nhất.

01

Xây Dựng

Xây dựng các giao trình giao thông, các công trình dân dụng và công nghiệp, thuỷ lợi, nền móng, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, xây dựng nhà ở

02

Kinh Doanh

Kinh doanh phát triển đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản

03

Sản xuất

Sản xuất khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị ngành xây dựng

04

Hoàn Thiện

Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng. Hoàn thiện công trình xây dựng