Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng. Hoàn thiện công trình xây dựng.
 
Chi tiết