• Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.795 có chiều dài là 36,2 Km bê tông nhựa. Tuyến đường này là trục đường chính đi qua hai huyện biên giới Tân Biên và Tân Châu, kết nối trực tiếp với các tuyến đường quan trọng của tỉnh như QL22B, ĐT.793, ĐT.785.
  • Ngày 02/11/2021 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, đã chính thức khởi công Dự án Nâng cấp, mở rộng Đường ĐT.795. Dự án có tổng mức đầu tư gần 609 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG ĐT795