• Dự án cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài 78,5 km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận, là một trong ba dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc – Nam được đầu tư theo hình thức PPP.
  • Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 8.925 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn nhà đầu tư khoảng 3.786 tỉ đồng; nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án khoảng 4.199 tỉ đồng..
  • Gói thầu DC-XL 04: KM111+000 đến KM121+700
  • Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo.

DỰ ÁN CAO TỐC BẮC – NAM, ĐOẠN CAM LÂM – VĨNH HẢO