• Dự án đường Kà Tum – Tân Hà thuộc dự án đường ra cửa khẩu phát triển biên mậu
  • Đường Kà Tum – Tân Hà dài 10,646 km, điểm đầu giao với đường 785 tại ngã ba Kà Tum, điểm cuối tại ngã ba Vạc Sa, giao với đường 792. Ðường rộng 12m, trong đó mặt đường bê tông nhựa nóng rộng 7m. Tổng mức đầu tư dự án này là hơn 183 tỷ đồng, thời gian thi công 14 tháng.

Nâng cấp đường ra cửa khẩu Biên mậu Katum – Tân Hà