• Dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn đã xây dựng được chiều dài gần 50km đường giao thông với tổng diện tích mặt đường là 530.000 m2. Đây là hệ thống đường giao thông nội bộ và đường giao thông khu vực có vận tốc thiết kế từ 40-60km/h. Tổng diện tích vỉa hè lát gạch khoảng 450.000m2.
  • Dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn bao gồm các hạng mục như: san nền; xây dựng hệ thống đường giao thông; hệ thống cấp nước; hệ thống thoát nước mưa, nước thải; hệ thống cấp điện và chiếu sáng; phần đường ống thông tin liên lạc; xây dựng trạm xử lý nước thải. Tổng số gói thầu của dự án là 21 gói thầu.

DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ LỘC AN – BÌNH SƠN