Cao Tốc Bắc Nam, Đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh – Công Ty TNHH Đồng Thuận Hà

 

 

Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông) chạy qua các thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.Dự án do Ban Quản lý dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Trên công trường các nhà thầu đã triển khai 28 mũi thi công.

Đường dẫn youtube: https://www.youtube.com/@DONGTHUANHA/featured

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan