Góp phần ủng hộ Phòng chống dịch COVID-19 năm 2021

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn của Công ty TNHH Đồng Thuận Hà nói riêng và của cả nước nói chung trước sự tàn phá của dịch Covid-19. Đại dịch đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà còn chung tay góp sức cùng Chính phủ và địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tin Liên Quan

Trả lời