Gói thầu phần mềm số hóa tại Đồng Nai: Nhà thầu cung cấp số liệu tài chính không trung thực?

(BĐT) – Gói thầu số 01 (thiết bị) Xây dựng kho quản lý dữ liệu điện tử và nâng cấp chức năng phần mềm số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai (gồm: phần mềm, cấu hình, đào tạo, tập huấn), nội dung công việc theo Quyết định số 5134/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh vừa được công bố kết quả đã phát sinh kiến nghị của nhà thầu bị loại. Bên mời thầu (BMT) cho rằng, một trong những lý do loại nhà thầu là số liệu trong báo cáo tài chính không đúng, không trung thực.

Gói thầu số 01 có dự toán hơn 9,2 tỷ đồng, do Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Ảnh minh họa: NC st

Gói thầu có dự toán 9.274.599.000 đồng, do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC làm BMT, Sở Thông tin Truyền thông (TT&TT) tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Có 2 nhà thầu dự thầu, gồm: Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển công nghệ FSI với giá dự thầu 9.089.107.000 đồng. Liên danh Công ty CP Tin học giải pháp tích hợp mở – Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Hoàng Minh (Liên danh INET – Hoàng Minh) có giá dự thầu 8,9 tỷ đồng, giá dự thầu sau giảm giá là 6,942 tỷ đồng (thư giảm giá 22%).

Ngày 24/6/2022, Sở TT&TT tỉnh Đồng Nai phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Nhà thầu FSI trúng thầu với giá 9.089.107.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Liên danh INET – Hoàng Minh bị đánh giá không đạt về năng lực, kinh nghiệm. Cụ thể, thành viên Nhà thầu Hoàng Minh cung cấp tài liệu không đúng về số liệu báo cáo tài chính thể hiện tại bảng cân đối kế toán qua các năm. Số liệu (cột số đầu năm) những năm sau không thống nhất với số liệu (cột số cuối năm) các năm trước (dù BMT đã yêu cầu và Nhà thầu đã cung cấp tài liệu làm rõ HSDT), do đó các số liệu của Báo cáo tài chính là không đúng, không có cơ sở để xem xét, đánh giá. Riêng thành viên đứng đầu Liên danh – INET thì nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu. Nội dung công việc theo hợp đồng, biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của nhân sự không thể hiện nội dung “khai phá dữ liệu thông minh”.

Về kỹ thuật, thành viên đứng đầu Liên danh đảm nhận 51% giá trị công việc theo thỏa thuận Liên danh là INET không có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trước đánh giá này, Liên danh INET – Hoàng Minh đã không đồng thuận và cho rằng, báo cáo tài chính năm 2020, 2021 của Công ty Hoàng Minh được lập trên cơ sở quy định về kế toán Việt Nam và đã được Chi cục thuế quận Bình Thạnh kiểm tra, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế. Các số liệu không thống nhất do quá trình kiểm tra và quyết toán thuế với cơ quan quản lý nhà nước về thuế có một số khoản thu, hạng mục chi phải điều chỉnh theo ý kiến của cơ quan thuế. Theo đó, Liên danh khẳng định đủ năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Riêng về nhân sự chủ chốt, Nhà thầu cho rằng, HSMT không quy định chi tiết và định nghĩa nội hàm của khái niệm “khai phá dữ liệu thông minh” và BMT cũng không yêu cầu nhà thầu phải nộp các tài liệu cụ thể nào để chứng minh thêm một cách chi tiết về kinh nghiệm này”. Do đó, việc đánh giá nhân sự của Nhà thầu không đáp ứng là chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng trong đấu thầu.

Đồng thời, đơn vị bị loại cho rằng, về yêu cầu kỹ thuật, HSMT không quy định chi tiết rằng mỗi nhà thầu trong liên danh phải có chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2012”, do đó, việc đánh giá đơn vị đứng đầu liên danh không có chứng nhận này dẫn tới cả liên danh không đáp ứng là không phù hợp.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, đại diện BMT cho biết, đã có văn bản trả lời kiến nghị của Nhà thầu. BMT bảo lưu toàn bộ kết quả đánh giá HSDT. “BMT đã xem xét, đánh giá căn cứ theo các tài liệu do Nhà thầu cung cấp ban đầu, sau khi đã làm rõ. Tuy nhiên, sau quá trình này, BMT vẫn đủ cơ sở để đánh giá bảng cân đối kế toán, số liệu trong báo cáo tài chính của Nhà thầu là không đúng, không trung thực”, đại diện BMT cho biết.

Do 1 thành viên của Liên danh INET – Hoàng Minh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm dẫn đến cả Liên danh không đáp ứng. Theo nguyên tắc, BMT có quyền không đánh giá bước tiếp theo đối với HSDT của liên danh này. Tuy nhiên, BMT vẫn tiếp tục đánh giá về kỹ thuật của Liên danh để có những lưu ý thêm tại nội dung nhân sự chủ chốt, chứng nhận tiêu chuẩn. Từ đó dẫn đến kết quả Liên danh vừa không đạt về năng lực kinh nghiệm, vừa không đạt về kỹ thuật, đại diện BMT khẳng định.

Thông tin đến Báo Đấu thầu, đại diện Liên danh INET – Hoàng Minh cho biết, đã nhận được văn bản trả lời kiến nghị của BMT. Nhà thầu không có thêm ý kiến và tạm dừng kiến nghị.

Tin Liên Quan