Xây Nhà Tình Nghĩa

Công ty TNHH Đồng Thuận Hà phối hợp các địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình, chính sách, người có công, hộ nghèo thuộc chương trình an sinh xã hội của Công ty, hoạt động này nhằm giúp các gia đình chính sách khó khăn có chỗ ở ổn định. Đây là một trong rất nhiều sự kiện hướng về cộng đồng được Công ty tổ chức thời gian qua.

Tin Liên Quan

Trả lời