Khai trương đội xe vận chuyển

  • Nằm trong chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022 – 2023 của Công ty TNHH Đồng Thuận Hà, với việc vận chuyển là nhu cầu thiết yếu của sự phát triển kinh tế nhằm mục đích thay đổi vị trí của hàng hóa từ nơi này đến nơi khác bằng các phương tiện vận chuyển.
  • Trong kinh doanh thương mại vận chuyển hàng hóa có vai trò đặc biệt quan trọng.
  • Nắm bắt được nhu cầu với thế mạnh nguồn nhân lực có chuyên môn sẵn có cũng như phục vụ vận chuyển nội bộ và các đối tác bên ngoài trong và ngoài tỉnh Tây Ninh. Tháng 08/07/2022 vừa qua Công ty khai trương đội xe vận chuyển gồm 10 chiếc container nhằm đáp ứng việc lưu thông hàng hóa trong lĩnh vực xây dựng, giao thông…

Tin Liên Quan

Trả lời