Hoạt động tháng “Vì người nghèo”

Sáng ngày 17/10/2022, tại Hội trường MTTQ Việt Nam- Tỉnh Tây Ninh làm LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG CAO ĐIỂM” VÌ NGƯỜI NGHÈO” năm 2022.
♥️ Thực hiện hiệu quả Tháng cao điểm ” Vì Người Nghèo” (từ ngày 17/10 – 18/11/2022); đấy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động, tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thì đua ” Tây Ninh chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau” , phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố; thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).
🎁Tại buổi lễ phát động, Bà Trang Khánh Ngọc – Kế toán trưởng của CT TNHH Đồng Thuận Hà đã đại diện nhận Bằng khen của UBND Tỉnh Tây Ninh

Tin Liên Quan

Trả lời