Trao quà Trung thu 2022 cho Cán bộ công nhân viên

Tổ chức gặp gỡ và tặng quà Trung Thu cho Cán bộ nhân viên là hoạt động thường niên và là nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Đồng Thuận Hà. Năm nay, những món quà nhỏ mang tình cảm thân thương, sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục được trao gửi đến các cán bộ công nhân viên.

Tin Liên Quan

Trả lời